Go to Top

Karin

Sanacija objekta u Karinu

Dvorište nakon sanacije

Dvorište nakon sanacije

Opis projekta

Sanacija obiteljske kuće s bazenom.

Foto dokumentacija

Sanacija

Godina:
2008

Tip objekta:
Obiteljska kuća s bazenom

Opis:
Sanacija kuće i izgradnja bazena